Ambulante begeleiding


Praktijk Spelenderwijs biedt ook ambulante begeleiding van leerlingen op basisscholen. Dit gebeurt door middel van observaties in de klas en gesprekken met leerkracht(en) en intern begeleider. Ambulante begeleiding is gericht op het vergroten van de deskundigheid van de leerkracht op een dusdanige manier dat hij/zij voldoende tools in handen heeft om een kind goed en passend onderwijs te kunnen bieden.

Ambulante begeleiding is maatwerk. Per kind, situatie, school wordt er een passend aanbod gemaakt, afhankelijk van de wensen en hulpvragen vanuit ouders en school.

Voor ambulante begeleiding kan soms een onderwijsarrangement worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband waarbij de school is aangesloten.