Remedial Teaching en Werkgeheugen-training

Remedial Teaching kan uw kind ondersteunen als er sprake is van een leerachterstand of leermoeilijkheden, maar ook als uw kind bijvoorbeeld niet (meer) gemotiveerd is.

Voor mij als Remedial Teacher is het elke keer weer de uitdaging om bij een kind het plezier in het leren te vergroten of opnieuw te activeren. Mijn filosofie is dat als kinderen leerstof met plezier tot zich nemen dit positief werkt op hun leerresultaten. Daarom probeer ik in de R.T. zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld en de interesse van het kind. De positieve kracht van het kind is uitgangspunt binnen het leerproces. Ik probeer het kind te helpen om die positieve kracht in te zetten bij het werken aan de moeilijkheden waar hij/zij tegenaan loopt op school.

Contact met school is voor een Remedial Teaching-traject heel belangrijk. Datgene wat er binnen de R.T. goed werkt kan op school ook worden ingezet en vice versa. In overleg met ouders ga ik daarom altijd graag het contact met de school van het kind dat in behandeling is aan.

Praktijk Spelenderwijs biedt Remedial Teaching in overleg op locatie (school) aan. Onder andere in Hoevelaken, Nijkerk, Woudenberg, Amersfoort en Leusden.

Werkgeheugentraining Jungle-Memory

Naast motivatie en IQ is het werkgeheugen van kinderen één van de belangrijkste voorspellers van de schoolresultaten van een kind. Er zijn kinderen die last hebben van een zwak werkgeheugen en daardoor onderpresteren op school. Zij vallen op school op doordat ze vaak moeite hebben met hun concentratie en aandacht.

Voor deze kinderen is de Jungle-Memory training ontwikkeld. Als Jungle-Memory coach kan ik u en uw kind begeleiden bij deze training.

Wilt u meer weten over de Jungle-Memory training? Kijk dan op https://www.lerendbrein.nl of neem contact met mij op via e-mail of per telefoon.